Load Floating-Point Single

SVD-Form

  • lfsbr FRT,SVD(RA),RC

Pseudo-code:

b <- (RA|0)
n <- (RC)[58:63]
EA <- b + SHL64(bitrev(srcstep, VL) * EXTS(SVD), n)
FRT <- DOUBLE(MEM(EA, 4))

Special Registers Altered:

None

Load Floating-Point Single with Update

SVD-Form

  • lfsubr FRT,SVD(RA),RC

Pseudo-code:

n <- (RC)[58:63]
EA <- (RA) + SHL64(bitrev(srcstep, VL) * EXTS(SVD), n)
FRT <- DOUBLE(MEM(EA, 4))
RA <- EA

Special Registers Altered:

None

Load Floating-Point Double

SVD-Form

  • lfdbr FRT,SVD(RA),RC

Pseudo-code:

b <- (RA|0)
n <- (RC)[58:63]
EA <- b + SHL64(bitrev(srcstep, VL) * EXTS(SVD), n)
FRT <- MEM(EA, 8)

Special Registers Altered:

None

Load Floating-Point Double with Update

SVD-Form

  • lfdubr FRT,SVD(RA),RC

Pseudo-code:

n <- (RC)[58:63]
EA <- (RA) + SHL64(bitrev(srcstep, VL) * EXTS(SVD), n)
FRT <- MEM(EA, 8)
RA <- EA

Special Registers Altered:

None